COVID-19 Bản Cập nhật số 6 - Phản ứng của Thành phố Orlando

Last updated on March 20, 2020

Thứ Sáu, 20 Tháng Ba, 2020 – Orlando, FL – Hôm nay, Thị trưởng Orlando Buddy Dyer đã cùng Thị trường Quận Orange Jerry L. Demings và các quan chức địa phương cập nhật tình hình các nỗ lực để đảm bảo biện pháp phản ứng phối hợp dập dịch COVID-19 trong cộng đồng. 

“Thực tế là chúng tôi không biết tình hình này sẽ kéo dài bao lâu hay sẽ tác động ra sao đến rất nhiều khía cạnh của đời sống cũng như kế sinh nhai của chúng ta,” Thị trưởng Dyer nói.  “Điều chúng tôi biết là những hành động của chúng ta, tại thời điểm mang tính then chốt này, của từng cá nhân và cả cộng đồng, có thể tạo khác biệt lớn trong việc làm chậm sự lây lan của virus này.”  

Để tiếp sức cho những nỗ lực của thành phố, Thị trưởng Dyer thông báo rằng tất cả các cơ sở của thành phố sẽ đóng cửa với công chúng vào cuối ngày làm việc Thứ Sáu, 20 Tháng Ba. Lệnh đóng cửa mới áp dụng cho Tòa Thị Chính Thành phố Orlando và các tòa nhà văn phòng hành chính của thành phố. Các cơ sở ngoài trời như các công viên thành phố, Leu Gardens và Dubsdread Golf Course vẫn sẽ mở cửa cho công chúng, với các biện pháp giãn cách xã hội cần thiết để tuân thủ hướng dẫn của CDC.  

“Các nhân viên thiết yếu của thành phố sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ quan trọng cho các cư dân của chúng ta trong suốt thời gian khó khăn này,” Thị trưởng Dyer nói. “Các cư dân cần hỗ trợ vẫn có thể sử dụng điện thoại để liên lạc với chính quyền thành phố và tiếp cận tới hơn 290 dịch vụ của thành phố thông qua nền tảng trực tuyến của chúng tôi tại Orlando.gov.” 

Thành phố Orlando tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến liên tục này và sẽ tiếp tục cập nhật tình hình trên trang web của Thành phố dành riêng cho nỗ lực chống dịch Coronavirus (COVID-19) của thành phố tại địa chỉ orlando.gov/covid19 với những thông tin mới nhất. 

### 

Tagged as: