Bản Tin Cập Nhật về COVID-19 Số 7

Last updated on March 24, 2020

Ngày 24 Tháng 3 Năm 2020 – Orlando, FL – Ngày hôm nay, Thị Trưởng Orlando Buddy Dyer đã hợp tác với Thị Trưởng Quận Cam Jerry L. Demings trong việc hỗ trợ ban hành lệnh Ở Nhà khẩn cấp, trong đó yêu cầu cư dân ở trong nhà của họ và đóng cửa các hoạt động kinh doanh không thiết yếu nhằm ngăn chặn sự tiếp tục lân lan của COVID-19.

Hôm nay trong cuộc họp báo ngày tuyên bố về lệnh này, Thị Trưởng Dyer đã phát biểu: “Loại vi-rút này không thể tự lây lan, chúng ta gây ra sự lây lan của vi-rút. Các quyết định này được đưa ra với những suy tính kỹ lưỡng và chúng tôi biết chúng sẽ tiếp tục tạo ra những tác động về mặt kinh tế và cảm xúc trong cộng đồng của chúng ta, nhưng chúng ta phải tiếp tục hành động ngay bây giờ để cứu sống sinh mạng”.

Lệnh của quận sẽ có hiệu lực từ 11 giờ đêm ngày 26 tháng 3 và tiếp tục kéo dài trong hai tuần đến hết 11 giờ đêm thứ Năm, ngày 9 tháng 4 năm 2020. Lệnh cấm những hoạt động như đến thăm nhà những người khác (trừ khi đến cung cấp dịch vụ chăm sóc hay vật phẩm), tụ tập từ 10 người trở lên và đóng cửa tất cả các cơ sở không thiết yếu, bao gồm hầu hết các cửa hàng bán lẻ, cơ sở nghỉ ngơi và giải trí.

Theo lệnh khẩn cấp có hiệu lực trên toàn quận, các dịch vụ thiết yếu sẽ tiếp tục được cung cấp và cư dân sẽ được phép thực hiện các hoạt động thiết yếu như đi mua sắm tại cửa hàng tạp hóa, nhận dịch vụ chăm sóc y tế hay đưa thú nuôi đi dạo.

Thông báo mang tính hợp tác của các nhà lãnh đạo trong khu vực nhấn mạnh thêm sự cần thiết của việc áp dụng các hành động và biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 trong cộng đồng.

Thị trưởng Dyer đã bày tỏ: “Mục tiêu của chúng ta thông qua hành động mạnh mẽ này là chúng ta sẽ giúp giảm thiểu số lượng người bị chủng vi-rút này tác động và sau đó là việc cư dân và các doanh nghiệp có thể hồi phục về mặt tài chính nhanh ở mức độ nào. Đây là thách thức không như bất kỳ thách thức nào mà chúng ta đã gặp phải trước đây, nhưng tôi biết Orlanda hoàn toàn sẵn sàng đối mặt với nó”.

Thành Phố Orlando tiếp tục giám sát tình hình không ngừng tiến triển này và sẽ tiếp tục cập nhật trên trang web chuyên dành để cập nhật những hoạt động ứng phó mới nhất của thành phố với vi-rút corona (COVID-19) tại orlando.gov/covid19.

### 

 

Tagged as: