Công cụ Theo dõi Dữ liệu COVID-19 của Thành phố Orlando

Nhằm bảo vệ quyền riêng tư của các cư dân Thành phố Orlando, các dữ liệu được trình bày chỉ phản ánh vị trí chung của những người đã được xét nghiệm dương tính với COVID-19 và không phản ánh vị trí chính xác của họ. Dữ liệu lấy từ Sở Y tế Florida.  

Thành phố muốn cập nhật bảng tổng kết dữ liệu này mỗi Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu lúc 4 p.m. với dữ liệu mới nhận được từ ngày hôm trước từ Sở Y tế Florida.  Lịch này phụ thuộc vào việc nhận được dữ liệu từ Sở Y tế Florida. 

Ngày nhận dữ liệu được ghi bên dưới: Ngày 27 tháng 5 năm 2020

Tổng số Ca Nhiễm

may 27, 2020 florida cases are 52255 may 27, 2020 orange county cases are 1849 may 27, 2020 city of orlando cases is 551
  

 

Bản đồ Nhiệt 

 

Số Ca Nhiễm Theo Khu Dân cư

Xin lưu ý, nếu một khu dân cư không được hiển thị, điều đó có nghĩa là không có ca nhiễm nào hiện được báo cáo trong khu dân cư đó.

Airport North to Colonialtown South Conway to Kirkman South

Lake Underhill to Palomar La Vina to Lake Sunset

Park Central to Southern Oaks Storey Park to Windhover