Những Cách Quý Vị Có Thể Trợ Giúp

  • Quý vị đang muốn tìm cách giúp đỡ những người bị ảnh hưởng tài chính vởi COVID-19? ALICE FUND hỗ trợ những gia đình gặp khó khăn trong việc thanh toán tiền thuê nhà, phí dịch vụ tiện ích và các nhu cầu cơ bản khác trong cuộc khủng hoảng này. Tìm hiểu cách quý vị có thể đóng góp cho ALICE FUND.
  •  Second Harvest Food Bank giúp cung cấp thực phẩm cho những cư dân trong cộng đồng cần được hỗ trợ và đang tìm kiếm sự trợ giúp từ cộng đồng. Tìm hiểu cách quý vị có thể giúp đỡ.
  • Hiện tại, nhu cầu hiến máu tăng cao hơn bao giờ hết. OneBlood đang kêu gọi người hiến máu và các xe buýt màu đỏ của tổ chức này sẽ đến những địa điểm khác nhau trên toàn cộng đồng. Xem các địa điểm của OneBlood.