Hỗ Trợ Chủ Doanh Nghiệp

Thông tin cho Doanh nghiệp  

Khi tình hình hiện tại vẫn đang diễn biến phức tạp, Thành phố Orlando sẽ cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên cho cộng đồng doanh nghiệp về các nguồn thông tin và nguồn trợ giúp sẵn có ở các cấp chính quyền liên bang, tiểu bang, và địa phương cũng như các nguồn trợ giúp do các đối tác phát triển kinh tế của chúng ta cung cấp.  

Thành phố Orlando Thông qua những Thay đổi để Hỗ trợ các Doanh nghiệp Mở cửa và Vận hành An toàn

Với nỗ lực nhằm giúp đỡ đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế và tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương mở cửa trở lại một cách có trách nhiệm, Thành phố Orlando đã thông qua một gói hành động sẽ mang đến cơ hội cho các doanh nghiệp tạm thời mở rộng không gian hoạt động và quảng bá hoạt động kinh doanh ra bên ngoài, mà không cần xin giấy phép của thành phố hay trả bất kỳ khoản phí nào.

Tất cả các chương trình sẽ được triển khai cho các doanh nghiệp đến ngày 1 tháng 2 năm 2021.

 Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.

Trợ cấp CARES của Quận Orange cho các Doanh nghiệp Nhỏ và Cư dân

LƯU Ý: Cổng thông tin Trợ cấp dành cho Doanh nghiệp nhỏ theo Đạo luật Hỗ trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế do Đại dịch Vi-rút Corona (CARES) của Quận Orange được đóng từ ngày 21 tháng 8 năm 2020 để hoàn thiện các trường hợp chưa giải quyết còn tồn đọng. Chúng tôi sẽ cập nhật trang này với nguồn vốn sẵn có sau khi đã xử lý tất cả đơn đăng ký chưa giải quyết. 

Chính quyền Quận Orange đã nhận được 243.1 triệu đô-la như một phần của Đạo luật CARES của liên bang để cứu trợ COVID-19. Với các nguồn quỹ này, Quận Orange đã thiết lập gói trợ cấp để giúp các cư dân và doanh nghiệp.

 • Các doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện với ít hơn 100 nhân viên có thể nhận một khoản trợ cấp một lần trị giá $10,000 để trang trải các chi phí kinh doanh như tiền lương nhân viên, hóa đơn người bán và tiền thuê cơ sở để giúp bù đắp sự suy giảm tạm thời đáng kể về doanh thu.
 • Các doanh nghiệp đặt trụ sở tại nhà với ba nhân viên trở xuống có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp nhỏ từ $1,000 đến $3,000.
 • Các cư dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19 có thể nhận được một khoản thanh toán một lần trị giá $1,000 mỗi hộ gia đình để bù đắp các khoảng trống về tài chính về tiền thuê nhà quá hạn, tiền mua nhà trả góp, chi phí y tế hay một khoản chi phí tiện ích đủ điều kiện.

Để biết thêm thông tin bao gồm các tiêu chí hội đủ điều kiện và các tài liệu cần thiết để đăng ký, hãy truy cập ocfl.net/OrangeCARES.

Sẵn có Quỹ Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ OUC

OUC đã triển khai Quỹ Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ mới của mình, cung cấp tới $2,500 tiền hỗ trợ dịch vụ tiện ích cho các doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn tài chính do COVID-19. Trợ giúp sẽ ở dưới dạng điều chỉnh tín dụng trên hóa đơn OUC tiếp theo của quý vị. OUC đã cam kết 1.6 triệu đô-lal cho quỹ này và các khoản ngân quỹ sẵn có theo phương thức ai liên hệ trước được xếp trước cho đến khi quỹ được sử dụng hết. Để biết thêm thông tin và để làm đơn xin hỗ trợ, hãy nhấp vào đây.

Sẵn có Thiết bị Bảo hộ Cá nhân (PPE) cho các Doanh nghiệp Nhỏ

Chương trình PPE cho Doanh nghiệp Nhỏ của Chính quyền Quận Orange cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) bao gồm khẩu trang và nước rửa tay diệt khuẩn cho các doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện. Các chủ doanh nghiệp nhỏ phải đăng ký bằng cách hoàn thành một Mẫu Thể hiện Quan tâm tại ocfl.net/PPE ngay khi có thể, vì mẫu này sẽ không truy cập được khi đã hết hàng.

Safe.Smart. của Thống đốc DeSantis Kế hoạch Từng bước cho Quá trình Phục hồi của Florida

Vào Thứ Năm, ngày 10 tháng 9, Sở Quản lý Ngành nghề và Hoạt động Kinh doanh (DBPR) đã ban hành Sắc lệnh Khẩn cấp 2020-10 cho phép các quán bar, quán rượu, nhà máy bia và các câu lạc bộ đêm (có 50% doanh thu trở xuống bắt nguồn từ hoạt động bán thực phẩm) hoạt động với 50% công suất đối với hoạt động ăn uống tại cơ sở, miễn là các cơ sở này chỉ cung cấp dịch vụ tại chỗ ngồi, bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 14 tháng 9.

Vào Thứ Sáu, 26 Tháng Sáu, Sở Quy định Doanh nghiệp và Nghề nghiệp Florida (DBPR) đã ban hành Sắc Lệnh 2020-09 cấm các quán bar, quán rượu và hộp đêm (có 50% thu nhập trở xuống từ bán đồ ăn) phục vụ đồ uống có cồn để sử dụng tại cơ sở. Các cơ sở này được phép tham gia bán các hộp đựng đã dán kín để sử dụng bên ngoài khuôn viên cơ sở. Các nhà hàng có thể tiếp tục vận hành ở mức 50% năng lực phục vụ trong nhà và vẫn được phép bán đồ uống có cồn để sử dụng ở khuôn viên cơ sở miễn là khách hàng được phục vụ khi ngồi tại bàn.

Vào Thứ Tư, 3 Tháng Sáu, Thống đốc DeSantis đã ban hành Sắc lệnh 20-139. Có hiệu lực vào Thứ Sáu, 5 Tháng Sáu, tiểu bang sẽ chuyển sang Giai đoạn Hai của kế hoạch mở cửa trở lại, cho phép:

 • Các cơ sở bán lẻ, thư viện và bảo tàng có thể vận hành ở 50% năng lực phục vụ với các biện pháp giãn cách xã hội và an toàn phù hợp.
 • Các nhà hàng có thể vận hành ở 50% năng lực phục vụ với các biện pháp giãn cách xã hội và an toàn phù hợp, và có thể sử dụng vách ngăn giữa các khách hàng thay vì khoảng cách giãn cách xã hội sáu feet.
 • Các phòng tập gym và trung tâm thể hình có thể vận hành ở 50% năng lực phục vụ với các biện pháp giãn cách xã hội và an toàn phù hợp, bao gồm việc vệ sinh thiết bị sau mỗi lần sử dụng.
 • Số người được phép tụ tập xã hội tăng từ 10 lên 50.
 • Các rạp hát, khu chơi bowling và các doanh nghiệp giải trí khác có thể vận hành ở mức năng lực phục vụ 50% với các biện pháp giãn cách xã hội và vệ sinh phù hợp.
 • Các doanh nghiệp dịch vụ cá nhân, bao gồm tiệm xăm mình, châm cứu, nhuộm da và mát-xa có thể vận hành khi tuân thủ hướng dẫn của Sở Y tế Florida.

Vào Thứ Sáu, 15 Tháng Năm, Thống đốc DeSantis đã ban hành Sắc lệnh 20-123 chuyển toàn bộ sang Giai đoạn 1 của kế hoạch tái mở cửa của tiểu bang, có hiệu lực từ Thứ Hai, 18 Tháng Năm.

Vào Thứ Bảy, 9 Tháng Năm, Thống đốc DeSantis đã ban hành Sắc lệnh 20-120 cho phép các tiệm cắt tóc, tiệm uốn tóc và làm móng mở cửa lại theo Giai đoạn 1.

Vào Thứ Tư, 29 Tháng Tư, Thống đốc DeSantis đã ban hành Sắc lệnh 20-112, có hiệu lực từ Thứ Hai, 4 Tháng Năm trình bày kế hoạch ban đầu của Giai đoạn 1 để tái mở cửa nền kinh tế Florida.

Để đọc Báo cáo của Nhóm Công tác của Thống đốc về kế hoạch tái mở cửa Florida, hãy nhấp vào đây.

Để báo cáo doanh nghiệp vi phạm kế hoạch mở cửa giai đoạn 1 của tiểu bang và Sắc lệnh, hãy truy cập trang của Sở Quy định Doanh nghiệp và Nghề nghiệp (DBPR) của tiểu bang.

Thành phố Orlando sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật liên quan đến các kế hoạch của Thống đốc để tái mở cửathêm các doanh nghiệp Giai đoạn 2.

Nhóm Công tác Quận Orange

Nhóm Công tác Quận Orange về Phục hồi Kinh tế của Thị trưởng Demings tiếp tục họp và sẽ đưa thêm khuyến nghị để tái mở cửa các doanh nghiệp Quận Orange, bao gồm cách tiếp cận theo giai đoạn trong nới lỏng các hạn chế, đồng thời đảm bảo an toàn cho nhân viên và công chúng. Để biết thêm thông tin về Nhóm Công tác, lịch họp của nhóm và cách để xem các cuộc họp này, nhấp vào đây.

Các Đại sứ Doanh nghiệp BRACE

Chương trình Hỗ trợ Phục hồi Kinh doanh và Tham gia Hợp tác (BRACE) của Orlando Economic Partnership là một dịch vụ miễn phí với các "đại sứ" của Partnership sẵn sàng kết nối các Chủ Doanh nghiệp nhỏ với các nguồn trwoj giúp.

Giảm tiền thuê Mặt bằng theo MEBA

Cơ quan Tái phát triển Cộng đồng của Thành phố Orlando không ngừng tìm cách hỗ trợ các doanh nghiệp khi họ bắt đầu mở cửa trở lại hoặc củng cố hoạt động một cách có trách nhiệm trong kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế Florida theo giai đoạn của tiểu bang. 

Hội đồng Thành phố mới đây đã thông qua một chính sách cập nhật Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp của Người thiểu số/Phụ nữ (MEBA). Nhận thức được rằng nhiều doanh nghiệp thuộc sở hữu của người thiểu số vẫn phải chịu gánh nặng kinh tế do đại dịch COVID-19, chính sách cập nhật này cung cấp khoản trợ cấp tiền thuê mặt bằng trị giá từ $6,000 trở xuống với quy trình đăng ký nhanh gọn. Chương trình được triển khai đến ngày 1 tháng 2 năm 2021. Để đăng ký, vui lòng nhấp vào đây.

Các nguồn Tài chính

Để giúp nền kinh tế của chúng ta phục hồi sau các tác động tài chính của virus này sẽ cần sự hợp tác giữa các chính quyền ở tất cả các cấp, nên chúng tôi tiếp tục thu thập các thông tin mới nhất về các nguồn trợ giúp sẵn có. Hiện tại, một số nguồn trợ giúp này bao gồm: 

 • Đạo luật Hỗ trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế do coronavirus (CARES) của chính phủ liên bang bao gồm các nguồn hỗ trợ dành cho các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận thông qua Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) bao gồm:
  • Chương trình Bảo vệ Phiếu lương để giúp trả lương và chi phí bổ sung trong 8 tuần với một khoản vay lên tới 10 triệu đô-la, và khoản vay này có thể được miễn trả nếu chủ lao động tiếp tục duy trì lương của nhân viên trong toàn bộ giai đoạn 8 tuần đó.  
  • Khoản vay Hỗ trợ Tổn thương Kinh tế do Thảm họa (EIDL) của SBA cung cấp tới 2 triệu đô-la để giúp các doanh nghiệp nhỏ vượt qua sự sụt giảm doanh thu và các khoản trợ cấp khẩn cấp để cứu trợ tức thời cho các chi phí vận hành. Các khoản vay này có thể được sử dụng để trả nợ cố định, trả lương và nợ và các hóa đơn khác mà không thể thanh toán do tác động của thảm họa.   
 • Sở Cơ hội Kinh tế của tiểu bang yêu cầu các Chủ Doanh nghiệp làm khảo sát để đánh giá tác động của COVID-19 lên hoạt động kinh doanh. Tiểu bang đã kích hoạt Chương trình Cho Vay Cầu Nối cho Doanh nghiệp Nhỏ của Florida để cung cấp các khoản vay ngắn hạn, miễn lãi suất liên quan đến tổn hại về kinh tế do COVID-19, tuy nhiên kể từ 13 Tháng Tư, 2020, chương trình không nhận đơn xin tham gia mới. 

Các Nguồn Trợ giúp Khác

Orlando Economic Partnership cũng đã lập một trung tâm nguồn trợ giúp trực tuyến cho các chủ lao động và các doanh nghiệp giữ vai trò nguồn thông tin tập trung sẵn có trong cả vùng của chúng ta. 

Ban Phát triển Kinh tế của chúng tôi, do Giám đốc Sherry Gutch điều hành, có một nhóm các nhân viên sẵn sàng trả lời các câu hỏi và kết nối những nhà lãnh đạo doanh nghiệp với các nguồn trợ giúp, và có thể liên hệ qua email economicdevelopment@orlando.gov.

Orlando Health đã triển khai một trang web thông tin trợ giúp để giúp các doanh nghiệp khi họ chuẩn bị mở cửa hoạt động trở lại. 

Thành phố Orlando đang gửi thông tin cập nhật qua email cho các doanh nghiệp. Để tham gia danh sách nhận thư và để xem các số mới và trước đây, hãy nhấp vào đây.