Hỗ Trợ Cư Dân

  • Những cư dân có triệu chứng của COVID-19 như sốt, ho và thở gấp cần liên hệ với Sở Y Tế Florida tại Quận Cam trước khi đến thăm khám tại nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình.  
  • Heart of Florida United Way sẽ kết nối cư dân với các chương trình hỗ trợ tài chính, chăm sóc sức khỏe tâm thần và hỗ trợ khủng hoảng thông qua dịch vụ 2-1-1 và lập quỹ hỗ trợ những cư dân bị ảnh hưởng tài chính do hệ quả kinh tế của COVID-19.  
  • Từ ngày 23 tháng 3, Học Khu Quận Cam sẽ cung cấp các bữa ăn nhanh mà học sinh có thể đến nhận tại trường. 
  • Những cư dân có việc làm bị ảnh hưởng tiêu cực do COVID-19 có thể nộp đơn xin hưởng trợ cấp hỗ trợ tìm việc mới (trước đây còn được gọi là trợ cấp thất nghiệp) thông qua Sở Cơ Hội Kinh Tế Florida.