Hỗ Trợ Cư Dân

Chương trình Hỗ trợ Tiền Thuê Nhà của Thành phố Orlando

Thành phố, phối hợp với Heart of Florida United Way (HFUW) đang triển khai một Chương trình Hỗ trợ Tiền Thuê Nhà cho các cư dân, sẽ cung cấp các khoản trợ cấp lên tới $10,000 hỗ trợ tiền thuê nhà cho mỗi hộ gia đình và đài thọ các khoản tiền thuê nhà chưa được trả trong khoảng thời gian từ ngày 1 Tháng Ba, 2020 đến 31 Tháng Mười, 2020.

Cổng thông tin Yêu cầu Đăng ký cho chương trình này sẽ được triển khai trên trang web của United Way vào Thứ Tư, 9 Tháng Chín lúc 8 a.m.

Các yêu cầu về điều kiện hội đủ để nhận trợ cấp bao gồm:

  • Các đương đơn phải là cư dân của Thành phố Orlando
  • Các đương đơn phải có một khoản tiền thuê nhà quá hạn ít nhất một tháng trong thời gian từ ngày 1 Tháng Ba, 2020 đến 31 Tháng Mười, 2020
  • Các đương đơn phải có bằng chứng về khó khăn tài chính do COVID-19
  • Thu nhập hộ gia đình của các đương đơn không được vượt quá 120% Thu nhập Trung vị Bình quân của Quận Orange ($87,240 cho gia đình bốn người)

Tìm hiểu thêm về các yêu cầu tại đây.

Thành phố sẽ tài trợ cho chương trình này với $1,532,608 tiền Ngân quỹ Cứu trợ Coronavirus (CRF) nhận được từ Đạo luật CARES của Tiểu bang Florida và dự kiến sẽ hỗ trợ được khoảng 300 hộ gia đình với ngân quỹ sẵn có.

Để duy trì sự công bằng và một quy trình minh bạch, các đơn đăng ký sẽ được HFUW xử lý theo phương thức đơn nhận trước được xử lý trước, dựa trên ngày đơn đã được hoàn thành đầy đủ được nhận và chấp thuận.

Các Nguồn Trợ giúp Khác  

  • Những cư dân có triệu chứng của COVID-19 như sốt, ho và thở gấp cần liên hệ với Sở Y Tế Florida tại Quận Cam trước khi đến thăm khám tại nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình.  
  • Heart of Florida United Way sẽ kết nối cư dân với các chương trình hỗ trợ tài chính, chăm sóc sức khỏe tâm thần và hỗ trợ khủng hoảng thông qua dịch vụ 2-1-1 và lập quỹ hỗ trợ những cư dân bị ảnh hưởng tài chính do hệ quả kinh tế của COVID-19.  
  • Từ ngày 23 tháng 3, Học Khu Quận Cam sẽ cung cấp các bữa ăn nhanh mà học sinh có thể đến nhận tại trường. 
  • Những cư dân có việc làm bị ảnh hưởng tiêu cực do COVID-19 có thể nộp đơn xin hưởng trợ cấp hỗ trợ tìm việc mới (trước đây còn được gọi là trợ cấp thất nghiệp) thông qua Sở Cơ Hội Kinh Tế Florida.